Tekmovanje na šolski ravni bo potekalo: 20. 10. 2014

Tekmovanje na državni ravni bo potekalo: 24. 11. 2014

Priprava na tekmovanje poteka vsak četrtek (7.30 – 8.15) v učilnici št. 19.

Učenci se lahko tudi samostojno pripravljajo na tekmovanje preko spletnega naslova:

http://www.iatefl.si/en/competitions/archives.html

Na spletnem naslovu učenci najdejo primere šolskih in državnih tekmovanj (tudi rešitve).

 

Učiteljica Mirjana Korpar