Spoštovani starši in učenci 8. in 9. razredov!

Živimo v časih, ko je zelo pomembno imeti ustrezno zastavljeno poklicno pot, le ta pa je močno povezana z zastavljanjem lastnih ciljev ter sprejemanjem odgovornosti za lastne odločitve. Ključnega pomena je, da učenci pridobijo ustrezne informacije, izkušnje, predstave, znanja in veščine, ki jim bodo omogočile ustrezno odločanje in jim pomagale pri izbiri in uresničevanju poklicne poti.

V ta namen smo organizirali  TRŽNICO POKLICEV, ki bo v TOREK, 20. 1. 2015, ob 17. uri v jedilnici šole, na njej pa se bodo na posameznih stojnicah predstavile naslednje srednje šole, dijaški domovi in druge ustanove:

GIMNAZIJA ORMOŽ, BIOTEHNIŠKA ŠOLA PTUJ, STROJNA ŠOLA PTUJ, ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA PTUJ, EKONOMSKA ŠOLA PTUJ, SREDNJA GRADBENA ŠOLA in GIMNAZIJA MARIBOR, PROMETNA ŠOLA MARIBOR, LESARSKA ŠOLA MARIBOR, SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR, SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA  ŠOLA MARIBOR, SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI, GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE, DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA, DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR, DIJAŠKI DOM MARIBOR, CIPS PTUJ, OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA ORMOŽ, PREDSTAVITEV VOJAŠKIH POKLICEV.

Pričakujemo vas!