V življenju pogosto sprejemamo odločitve, ki so lahko posledica naključij ali pa rezultat sistematičnega razmišljanja in načrtovanja. Med slednje prav gotovo sodi tudi izbira poklica oziroma  nadaljnjega izobraževanja, kar je najbrž ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju. Vsak posameznik namreč želi biti uspešen v času šolanja in kasneje pri opravljanju poklica, zato je pomembno, da ozavešča vedenje o sebi in o sebi veliko razmišlja. V ta namen na šoli v okviru poklicne orientacije z učenci v času razrednih ur izvajamo različne aktivnosti, s pomočjo katerih se seznanjajo z dejavniki poklicnega odločanja.

Ena izmed pomembnejših aktivnosti  je zagotovo TRŽNICA POKLICEV, ki jo vsako leto že tradicionalno prirejamo v mesecu januarju z namenom, da učencem 8. in 9. razreda ter njihovim staršem približamo programe različnih srednjih šol in možnosti nadaljnjega izobraževanja ter jim s tem olajšamo že omenjeno odločitev.

Letos je tržnica poklicev potekala v TOREK, 20. 1. 2015, ob 17. uri v jedilnici šole,  na njej pa so se na posameznih stojnicah predstavile naslednje srednje šole, dijaški domovi in druge ustanove:

GIMNAZIJA ORMOŽ, BIOTEHNIŠKA ŠOLA PTUJ, STROJNA ŠOLA PTUJ, ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA PTUJ, EKONOMSKA ŠOLA PTUJ, SREDNJA GRADBENA ŠOLA in GIMNAZIJA MARIBOR, PROMETNA ŠOLA MARIBOR, SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR, SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA  ŠOLA MARIBOR, SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI, GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE, DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA, DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR, DIJAŠKI DOM MARIBOR, CIPS PTUJ, in PREDSTAVITEV VOJAŠKIH POKLICEV.

Verjamemo, da so naši učenci in njihovi starši pridobili ustrezne informacije in si tako olajšali odločitev o nadaljevanju izobraževanja in morebitne izbire poklica, ki ga bodo z veseljem opravljali.

 

Mojca Bauman Kralj, prof.

šolska svetovalna služba

 

IMG_3178 IMG_3179 IMG_3182IMG_3176