Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje iz znanja naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Na spodnji povezavi najdete poskuse in delovne liste po razredih:

https://www.dmfa.si/tekmovanja/NaOS/Razpis.aspx

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih učenci lahko izvedejo doma ali v šoli. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi interdisciplinarno.

Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti.

Cilji in namen tekmovanja

–  širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na

področju naravoslovja za OŠ,

–  primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,

–  popularizacija naravoslovja,

–  odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,

–  spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,

–  izpopolnjevanje v eksperimentalnem delu,

–  motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja,

–  spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

 

Ravni tekmovanja

–  šolsko tekmovanje za bronasto priznanje