OTROŠKI PARLAMENT –

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM

V petek, 9. 3. 2018, smo na OŠ Ormož izvedli OTROŠKI PARLAMENT, ki so se ga udeležili predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda.

Učenci so predstavili svoje ideje, mnenja in morebitne pomisleke na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM, nato pa smo skupaj oblikovali sklepe in zaključke, s katerimi so se trije predstavniki naše šole predstavili na 13. medobčinskem otroškem parlamentu občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je bil v sredo, 28. 3. 2018, v Beli dvorani Grajske pristave Ormož.  Našo šolo so več kot odlično zastopali devetošolci Jakob Majhen, Kaja Horvat in Tina Voljč.

 

Mladi parlamentarci iz vseh treh občin so po skoraj dvourni razpravi prišli do naslednjih zaključkov:

 

UČNE VSEBINE, METODE IN NAČINI POUČEVANJA, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

 • Več pedagoških ur karierne orientacije.
 • Večji poudarek na praktičnem znanju; strnjene ure.
 • Uvedba ure UČENJA UČENJA in MEDVRSTNIŠKA POMOČ.
 • Razporeditev ocenjevanja tekom leta, prilagojeno sposobnostim učenca – posledično kvalitetnejše znanje.
 • Vzpodbujanje karierne orientacije – vpeljava ogleda poklica na delovnem mestu.

 

ODNOSI V ŠOLI – UČITELJ/UČENEC, ODNOSI V ŠOLI MED UČENCI

 • Učenci cenijo proaktivni pristop učitelja.
 • Učitelj naj bi bil odprt za razumevanje učenca in naj ne bi imel samo funkcije poučevanja.
 • Mediacija ter vztrajanje in doslednost učitelja pri svojih ukrepih.
 • Podpiranje mešanja skupin, vzpodbujanje medvrstniškega sodelovanja.
 • Več dejavnosti, povezanih z »teambuildingom«.
 • Pedagoški pristopi za premagovanje stresa.

 

ŠOLA PRIHODNOSTI, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

 • Klasično šolanje – najprej osnove, potem digitalizacija
 • Strinjanje s še vnaprejšnjim vključevanjem oseb s posebnimi potrebami v širšo skupnost.

 

Mentorica Skupnosti učencev Osnovne šole Ormož:

Mojca Bauman Kralj, prof.