[button link=”http://osormoz.si/files/2019/04/PREDSTAVITEV-OBVEZNIH-IZBIRNIH-PREDMETOV-ZA-ŠOLSKO-LETO-2019-20.pdf” size=”large” icon=”file-o” color=”teal”]Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020[/button]

[button link=”http://osormoz.si/files/2014/10/PREDSTAVITEV-NEOBVEZNIH-IZBIRNIH-PREDMETOV-ZA-ŠOLSKO-LETO-2019-20.pdf” size=”large” icon=”file-o” color=”orange”]Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020[/button]