V šolskem letu 2019/20 je bil na pobudo župana Občine Ormož gospoda Danijela Vrbnjaka ustanovljen Otroški občinski svet Občine Ormož. OOS sestavlja 20 svetnikov iz osnovnih šol: Ormož, Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu, Stanko Vraz in Ivanjkovci, iz vsake po štirje. Vsako leto bo izvoljen župan ali županja iz druge šole. V letošnjem šolskem letu zastopata OOS županja iz OŠ Ormož, Žanamari Kaloh ter prav tako podžupanja iz OŠ Ormož, Iza Korpar. Otroški svetniki naše šole so: Nino Verlek, Jana Žnidarič, Maša Murad in Iza Korpar.
Otroški občinski svet se bo v enem šolskem letu sestal na dveh sejah. Letos se bo razpravljalo o uresničevanju nalog občine, kot jo vidijo osnovnošolci.
Mentorica:
Aleksandra Kociper, prof.