V četrtek, 21. 1. 2021, smo na šoli za vse učence od 1. do 9. razreda izvedli EKO dan na daljavo.

Dan je bil sestavljen na dva dela:

  • Sodelovanje na natečaju Evropa v šoli z naslovom: “Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga”.
  • Narava, moja učilnica.

Zapisi učencev:

Zjutraj smo imeli videokonferenco, kjer smo se pogovarjali o zavrženi hrani. Napisati smo morali pravljico o kruhu, ki so ga zavrgli. Potem smo morali v gozdu poiskati naravne materiale in z njimi napisati pregovor o kruhu.

Jaka Jančar, 3. a

Danes smo imeli EKO DAN. Najprej je vsak razred imel uvod na konferenci. Učiteljica nam je na konferenci povedala, kaj bomo danes delali. Pa smo začeli! Najprej smo si pogledali video o zavrženi hrani. Infodrom: Kaj se zgodi z zavrženo hrano? – YouTube. Potem smo rešili še anketni vprašalnik o zavrženi hrani. ANKETA O ZAVRŽENI HRANI – 1KA | Spletne ankete (arnes.si). Nato smo začeli delati. Šli smo na sprehod in zraven narisali našo pot (vse, kaj smo na poti opazili). To je bila zadolžitev pri družbi. Pri matematiki smo delali množice iz (dreves, avtomobilov, znakov…). Pri slovenščini smo v naši okolici iskali lastna imena in stvarna lastna imena. Izdelali smo še literarne ali likovne izdelke. Na koncu smo naredili plakat iz vseh ur. Učiteljici smo poslali naše izdelke za natečaj in plakate. Meni je ta dan bil zelo všeč.

Lili Kosec, 5.a

V četrtek, 21. 1. 2021, smo imeli učenci od prvega do devetega razreda na Osnovni šoli Ormož naravoslovni dan – EKO dan. Naš dan se je začel ob 8:20 z videokonferenco, kjer smo učenci prejeli navodila za delo. Nato smo od 8:50 in do glavnega odmora oz. malice ustvarjali izdelek za natečaj Evropa v šoli na temo Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga, in sicer o odpadni hrani. Lahko smo izbirali med likovnim, literarnim, fotografskim ter video ustvarjanjem.

Po malici pa smo imeli učenje s pomočjo narave pri vseh predmetih.

Učenci šestega razreda so med sprehodom v naravi fotografirali, kasneje pa izdelali angleško-slovenski slikovni slovar. Sedmošolci so se odpravili v gozd in ob delovnih listih dokazali svoje znanje iz naravoslovja, osmošolci in devetošolci so v naravi iskali znanje vseh predmetov in naučeno znanje dokazali skozi sprehod v naravi.

Lea Pongrac, 9. b

Izdelki učencev – 1. VIO

Izdelki učencev – 2. VIO

Izdelki učencev – 3. VIO