OBVESTILO  O DOSEŽENIH REZULTATIH 

NATEČAJA S PODROČJA

REJE PRAŠIČEV NA PODROČJU PRLEKIJE

Učenci OŠ Ormož so sodelovali na natečaju, ki ga je razpisalo društvo Antonovanje.

Na natečaj je prispelo skupno 169 likovnih del mladih ustvarjalcev.

Učenka Tanaja Berlak je dosegla 2. mesto na področju likovnega dela. Učenki 5. b razreda čestitamo za dosežek.

mentorica: mag. Maja Korban Črnjavič


POROČILO O TEKMOVANJU IZ ASTRONOMIJE

TEKMOVANJE: TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE za Dominkova priznanja.

MENTOR: Igor Kaučič, prof.

DATUM: 12. 12. 2019

Šolsko tekmovanje: 5. 12. 2019

Področno (regijsko) tekmovanje: ga ni.

Državno tekmovanje: 11. 1. 2020

REZULTATI: Šolskega tekmovanja se je udeležil 1 tekmovalec iz 7. razreda, 2 tekmovalca iz 8. razreda in 4 tekmovalci iz 9. razreda. Skupaj torej 7 učenk in učencev.

Učenka Iza Korpar iz 9. a je osvojila bronasto Dominkovo priznanje iz astronomije. Na državno tekmovanje se ni uspelo uvrstiti nobenemu tekmovalcu.

Bronasto priznanje:
Iza Korpar, 9. a 

Igor Kaučič, prof.


OŠ Ormož
Šolsko leto 2019/2020

POROČILO O SODELOVANJU NA ŠOLSKEM IN DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA LOGIKE 2019/2020

Šolsko tekmovanje iz znanja logike je potekalo 26. septembra 2019. Na tekmovanje se je prijavilo 115 učencev od 2. do 9. razreda. Tekmovali so 103 tekmovalci.

Bronasto priznanje prejme ena tretjina tekmovalcev v vsaki tekmovalni skupini (razredu) pod pogojem, da so dosegli vsaj 33 % točk. Bronasto priznanje lahko prejme tudi več kot tretjina tekmovalcev v posamezni skupini, če dosežejo več kot 66 % točk. Učenci, tekmovalci na naši šoli, so dosegli 42 bronastih priznanj.

Na letošnjem šolskem tekmovanju so 100 % rezultat dosegli trije učenci: Teja Vaupotič, 2. b, Jakob Kukovec, 3. b in Nika Vaupotič, 3. b.

Na državno tekmovanje se lahko uvrsti najboljši tekmovalec iz 7., 8. in 9. razreda ob pogoju, da doseže določeno število točk. Dodatno se uvrstijo na državno tekmovanje še posamezni tekmovalci, ki jih določi republiška tekmovalna komisija na podlagi rezultatov tekmovalcev iz cele Slovenije.

Iz naše šole so se uvrstili na državno tekmovanje prvaki posameznih skupin:

  • iz 8. razreda Ana Žnidarič,
  • iz 9. razreda Aurora Nedog, Ivona Nedog in Ema Šoštarič.

Po izboru republiške komisije se je dodatno na državno tekmovanje uvrstila Ema Šoštarič.

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 19. oktobra 2019, v osnovni šoli Breg na Ptuju. Udeležili sta se ga le Ana Žnidarič in Ema Šoštarič. Srebrnega oziroma zlatega priznanja naše tekmovalke niso dosegle.

 

Dobitniki bronastih priznanj

  1. a                                                                                      2. b

Neža Cimerman                                                                   Teja Vaupotič

Svit Ivanuša                                                                          Jon Šimon

Teja Šuen                                                                              Ela Štibler

Vid Videmšek                                                                       Leni Majhen

Jure Puklavec

Žan Rajh

 

  1. a                                                                                    3. b

Marko Pajan                                                                        Jakob Kukovec

Luka Rajh                                                                             Nika Vaupotič

Aja Kolednik Bac                                                                 Jaka Horvat

Tina Lukman                                                                        Ema Puklavec

Megi Babič                                                                            Ota Šimon

Lana Kocjan                                                                          Jaša Novak

Julia Gašparič                                                                        Pia Rajh

 

  1. a                                                                                      4. b

Lili Kosec                                                                              Maj Pleger

 

  1. a                                                                                       5. b

Rožle Jurčec                                                                       Julija Ivanuša

Jan Erman

 

  1. a                                                                                        6. b

/                                                                                         Jaka Vaupotič

 

  1. a                                                                                         7. b

Ana Hudin                                                                          Nina Zadravec

Anej Žalar

Matevž Jurčec

 

  1. a                                                                                         8. b

Gaja Otorepec Zlatnik                                                         Ana Žnidarič

Lana Zadravec

 

  1. a                                                                                          9. b

Aurora Nedog                                                                         Ana Štibler

Ivona Nedog                                                                           Ema Šoštarič

 

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

4. november 2019
Zapisala mentorica krožka logika: Sonja Posavec, prof.